Thông báo:
Chăm sóc khách hàng:
Hotline 028.396.6267
Danh
mục
tin
tức
Quy trình ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Bước 1:  Ứng viên muốn ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty phải điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mẫu Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp do Công ty in sẵn hoặc nhập thông tin tại địa chỉ website của Công ty để in ra.

Bước 2: Ký tên và gửi02 bản Hợp đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp cùng với một (01) bản sao có chứng thực của Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu và một bản sao có chứng thực của Giấy phép lao động (đối với người nước ngoài), 3 (ba) ảnh 3x4 cm trực tiếp đến trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty hoặc gửi thông qua đường bưu điện theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Bước 3: Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ như đã nêu trên, Công Ty sẽ xem xét hồ sơ, ký và đóng dấu vào hai (02) bản Hợp đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp sau đó gửi lại một (01) bản Hợp đồng này cho Nhà Phân Phối theo đường bưu điện, chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại Công Ty tùy thuộc vào yêu cầu của Nhà Phân Phối.

Công ty có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối hồ sơ của nhà phân phối mà không cần nêu lý do.

Lưu ý:Tại thời điểm ký kết Hợp đồng với Công ty, ứng viên không được phép có Hợp đồng đang có hiệu lực với Công ty và phải tự mình ký Hợp đồng, trường hợp Công ty phát hiện ra các vi phạm này thì Công ty sẽ chấm dứt Hợp đồng với Nhà phân phối.