Thông báo:
Chăm sóc khách hàng:
Hotline 028.396.6267
Danh
mục
tin
tức
QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN VÀ GIAO NHẬN HÀNG

Bước 1. Đặt hàng

Nhà Phân Phối có thể thực hiện việc đặt hàng bằng cách đến trực tiếp trụ sở Công ty, có thể đặt hàng qua điện thoại hoặc gửi yêu cầu đơn đặt hàng đến Công ty qua Email gồm các nội dung tên sản phẩm, số lượng, phương thức thanh toán và nhận hàng, địa chỉ nhận hàng.

Bước 2. Xác nhận đơn hàng

Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đặt hàng, Công ty sẽ xác nhận đơn hàng với Nhà Phân Phối thông qua điện thoại và/hoặc email với các nội dung tên sản phẩm, số lượng, số tiền phải thanh toán, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng dự kiến.

Bước 3. Thanh toán

Nhà phân phối phải thanh toán cho Công ty đầy đủ tiền hàng, bằng hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng hoặc chuyển khoản trước khi nhận hàng từ Công ty.

Bước 4.Giao nhận hàng

Công ty thực hiện việc giao hàng theo thỏa thuận tại xác nhận đơn hàng. Nếu thời gian giao hàng dự kiến bị thay đổi, Công ty phải thông báo ngay lập tức cho Nhà phân phối về việc thay đổi này cùng lý do hợp lý. Thời hạn giao hàng không được quá 30 ngày kể từ ngày Nhà phân phối thanh toán tiền mua hàng. Trường hợp thanh toán chuyển khoản ngân hàng, việc chuyển hàng sẽ được thực hiện sau khi Công ty nhận được khoản thanh toán và theo thời gian giao hàng dự kiến đã thông báo và xác nhận với Nhà phân phối.

· Nhận hàng: Nhà phân phối nhận hàng theo thỏa thuận, kiểm tra hàng hóa và ký xác nhận đã nhận hàng. Trường hợp thanh toán tiền mặt khi nhận hàng thì Nhà phân phối thực hiện việc thanh toán và nhân viên chuyển hàng gửi lại hóa đơn/phiếu thu cho Nhà phân phối.

· Trong trường hợp Công ty vận chuyển sản phẩm tới địa chỉ mà Nhà Phân Phối đã đăng ký với Công ty, chi phí vận chuyển sẽ do Nhà Phân Phối chi trả theo chi phí thực tế.

Lưu ý trong quá trình mua hàng:

- Tất cả các giao dịch có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc các phương thức khác được Công ty chấp nhận phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam

- Các Nhà Phân Phối không được phép xuất khẩu để bán lại các sản phẩm sang nước khác.

- Nhà Phân Phối không được phép trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm của Công ty tại các địa điểm bán lẻ như chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng mà phải tiếp thị trực tiếp cho khách hàng tại nơi ở, nơi làm việc của khách hàng hoặc địa điểm khác không phải là địa điểm bán lẻ thường xuyên của Công ty.

- Nhà Phân Phối không được bày bán các sản phẩm của Công ty tại bất kì triển lãm hoặc hội chợ nào.

- Nhà phân phối có thể đặt hàng các sản phẩm bằng cách gửi đơn đặt hàng và thanh toán theo đúng yêu cầu của Công ty. Doanh số cá nhân cho các đơn hàng chỉ được ghi nhận là doanh số tiền thưởng cho hệ thống sau khi nhà phân phối nhận hàng.

- Sau khi Công ty đã xác nhận đơn hàng, Nhà phân phối và khách hàng không thể hủy đơn hàng. Trừ trường hợp có sự đồng ý của Công ty.

- Các đơn hàng đã được thanh toán một phần, Công ty sẽ giao một phần hàng hóa cho Nhà phân phối bằng với số tiền đã thanh toán.