Thông báo:
Chăm sóc khách hàng:
Hotline 028.396.6267
Danh
mục
tin
tức
Thông tin tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại NPP
Người tham gia có thể gửi thắc mắc, khiếu nại của mình theo một trong các hình thức sau đây:
- Trực tiếp: Người tham gia có thể đến trực tiếp địa chỉ Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng tại số 87C Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện khiếu nại, thắc mắc.
- Gửi thư theo hình thức chuyển phát/thư bưu điện: Người tham gia có thể gửi thắc mắc, khiếu nại qua thư gửi chuyển phát đến địa chỉ Công ty tại số 87C Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thư điện tử: người tham gia có thể gửi thắc mắc, khiếu nại qua thư điện tử đến địa chỉ hòm thư điện tử của Công ty là toanthang87c@gmail.com.
- Hotline giải quyết thắc mắc, khiếu nại: người tham gia có thể gọi đến số điện thoại hotline:  028.6267.3969